Team Comm
Præsentation
 • I Team Comm-menuen kan du se dine rytteres status, interagere med dem og give dem instruktioner.

 • \"button\": Navigere. Venstre og højre lader dig navigere fra en gruppe til en anden, mens op og ned lader dig navigere fra en rytter til en anden.
 • \"button\": Valg. Giver dig mulighed for at vælge en instruktion.
 • \"button\": Multi-udvælgelse. Lader dig vælge flere ryttere på samme tid. To hurtige tryk lader dig vælge alle ryttere i gruppen.
 • \"button\": Skift af rytter. Lader dig tage kontrol over den valgte rytter.
 • \"button\": Information om løbet. Gentagne tryk lader dig se rytternes forskellige klassemneter.
Dine holddeltagere har en vis selvstændighed, efter du har givet dem en ordre. Hvis du f.eks. beder en holddeltager om at angribe, vil han holde op med at angribe, når han synes, at han er langt nok foran. Eller hvis du beder nogen om at angribe, mens en anden holddeltager har føringen, vil den pågældende holddeltager automatisk falde tilbage for at lade dig komme forbi. Hvis du ikke kan lide denne adfærd, men foretrækker at have fuld kontrol over dine holddeltagere, er det muligt at deaktivere deres selvstændighed ved at ændre Instruction Length i Indstillingsmenuen.
Hurtigt fremad
I Team Comm-menuen kan du spole et løb hurtigt fremad for hurtigere at nå til en vigtig del. Når hurtigt fremad er aktiveret, styres din rytter automatisk af spillet.
 • \"button\": Destinationsmenu. Vælg, hvor du vil hen med Automatisk hurtigt fremad.
 • \"button\": Manuel hurtigt fremad. Løbet vil accelerere afhængigt af, hvor hårdt du trykker på knappen.
Gruppeinstruktioner
Når du vælger en gruppe i Team Comm-menuen, kan du give rytterne i gruppen en gruppeinstruktion. Rytterne arrangerer sig selv efter den instruktion, du har valgt, og tilpasser deres indsats ud fra løbsetapen.

Somme tider er en gruppeinstruktion markeret med et særligt ikon. Det er den instruktion, som din sportsdirektør foreslår på det tidspunkt i løbet. Hvis en rytter f.eks. slipper fri, og det truer din holdkaptajn, for så vidt angår generalklassementet, vil han foreslå, at du bruger dine holdkammerater til at indhente rytteren. Hvis du accepterer forslaget, vil din sportsdirektør automatisk instruere de holdkammerater, der skal køre ham op, om at tage føringer. Det er op til dig, om du vil acceptere hans forslag eller ej.
Individuelle instruktioner
At give en instruktion til en holdkammerat kan ændre hans adfærd. Bemærk dog, at hvis han er dårligt placeret eller ikke har nogen energi, vil det tage længere tid at udføre handlingen, eller han er måske slet ikke i stand til at udføre den.
 • . Angribe: rytteren kører frem i spidsen af sin gruppe og indleder et angreb for at gå i udbrud.
 • . Følg angreb: rytteren kører frem i spidsen af sin gruppe og angriber, hvis en modstander angriber. Hvis ingen angriber, forbliver han i sin gruppe.
 • . Tempo: rytteren placerer sig forrest i gruppen og tager føringer på det indsatsniveau, du har bedt om.
 • . Beskytte: rytteren vil placere sig nær den valgte holdkammerat for at beskytte ham mod vinden og sørge for, at denne holdkammerat bliver mindre udmattet.
 • . Vente: rytteren vil falde ud af sin gruppe for at vente på den valgte holdkammerat.
 • . Forbliv i gruppen: Rytteren vil forblive i gruppen uden at overskride det nødvendige indsatsniveau. Men hvis det valgte indsatsniveau er for lavt til at følge med i gruppen, vil rytteren blive sat af. Denne funktion gør det muligt at lade en rytter afslutte en etape i langsomt tempo for at spare på kræfterne til den efterfølgende etape, men bemærk, at han også kan overskride tidsgrænsen. Giv ikke denne instruktion for tidligt på etapen!
 • . Indtagelse af mad: rytteren vil indtage den valgte mad.